Địa chỉ: Cụm Khách Sạn 64 Trần Phú, P. Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa

Phone: (84-258) 3.522.563 – 3.526.089 

Hotline: (84) 126 305 6918 

Website: www.senkotelnhatrang.com

Mail: info@senkotelnhatrang.com | sales@senkotelnhatrang.com